Architektonické štúdio KONTŠEKOVÁ LICHARDUS.

Profesionálne sa zaoberáme od roku 2005 projektovou činnosťou v obore Urbanizmus, Architektúra, Interiéry a Interiérový dizajn.

Architektonicko - projekčný ateliér je vedený v Bratislave, Senci a Liptovskom Mikuláši, spolupracujúcimi autorizovanými architektami Martinom Lichardusom, Karlou Kontšekovou Smidžárovou a Petrom Školekom.

V spolupráci so stálym tímom profesistov z oboru elektroinštalácia, energetické posudky, plynoinštalácia, požiarna ochrana, statika, svetlotechnika, vzduchotechnika a zdravotechnika, spracovávame všetky fázy projektovej dokumentácie, od úvodnej štúdie s vizualizáciami, cez projekt pre stavebné povolenie, až po komplexný realizačný projekt a výkon autorského dozoru.

Vďaka neustálemu vzdelávaniu, sledovaniu aktuálnych trendov, individuálnemu prístupu ku každému klientovi a vďaka dlhoročným skúsennostiam a spolupráci s dodávateľmi a realizátormi, vieme v spolupráci s Vami pretaviť Vaše predstavy do úspešnej realizácie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Tím ASKL